Về chúng tôi-Chứng nhận quốc tế

Nhựa Đại Đông từ khi thành lập đến nay, đều rất chú trọng bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu phát triển,

người sáng lập ông LIAO, TENG – MAO lại từng đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật của hội đồng khoa học quốc gia viện hành chính.

 

Chúng tôi chú trọng biểu hiện nghiên cứu phát triển, duy trì lâu dài việc nghiên cứu phát triển vật liệu tiên tiến cung cấp cho các ngành công nghiệp liên quan, như ngành giày, ngành đồ dùng thể thao, ngành nhựa, các ngành công nghiệp thông thường và ngành thông tin điện quang, v.v… không ngừng dẫn dắt và đổi mới công nghệ sản xuất hóa chất của Đài Loan.

 

Chúng tôi tiếp tục lấy 「vật liệu xanh sạch, bảo vệ môi trường」 làm phương hướng phát triển sản phẩm mới, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ lâu dài về chu kỳ sinh mệnh, đồng thời giảm thiểu lượng khí thải carbon sinh ra khi Đại Đông vận hành sản xuất, điều đó đối với chất lượng sản phẩm của khách hàng, bảo vệ môi trường và sức khỏe của công nhân viên là sự lựa chọn tốt nhất.


 

Làm được như vậy cũng không dễ dàng, nhưng thách thức mới cũng mang đến cơ hội tiến bộ, khích lệ chúng ta tiến bước mạnh mẽ đến mục tiêu cao hơn. Nhựa Đại Đông không ngừng phát triển sản phẩm mới, và đạt được hàng loạt bản quyền sáng chế phát minh của các ngành công nghiệp liên quan và chứng chỉ quốc tế, thông qua chứng nhận của rất nhiều thương hiệu quốc tế.

Mã số Hạng mục được chứng nhận Tập tin
1 ISO 9001 Giấy chứng(Đài Loan Đại Đông) download
2 ISO 14001 Giấy chứng(Indonesia Đại Đông) download
3 ISO 9001 Giấy chứng(Indonesia Đại Đông) download
4 ISO 14001 Giấy chứng(Đông Quan Đại Đông) download
5 ISO 9001 Giấy chứng(Đông Quan Đại Đông) download
6 ISO 14001 Giấy chứng(Chiết Giang Đại Đông) download
7 ISO 9001 Giấy chứng(Chiết Giang Đại Đông) download
8 ISO 14001 Giấy chứng(Côn Sơn Đại Đông) download
9 ISO 9001 Giấy chứng(Côn Sơn Đại Đông) download
10 OHSAS 18001 Giấy chứng(Côn Sơn Đại Đông) download
11 ISO 14001 Giấy chứng(Việt Nam Đại Đông) download
12 ISO 9001 Giấy chứng(Việt Nam Đại Đông) download
13 ISO 14024 Giấy chứng(Thuận Đức Đại Đông) download
14 ISO 14001 Giấy chứng(Thuận Đức Đại Đông) download
15 ISO 9001 Giấy chứng(Thuận Đức Đại Đông) download
16 là sản phẩm loại 2 của sản phẩm bảo vệ môi trường Giấy chứng download
17 TLSP Certificate 2010 Giấy chứng(Đài Loan Đại Đông) download
18 TLSP Certificate 2013 Giấy chứng(Đài Loan Đại Đông)) download
19 TLSP Certificate 2014 Giấy chứng(Đài Loan Đại Đông) download
20 TLSP Certificate 2015 Giấy chứng(Việt Nam Đại Đông) download
21 Adidas 2010 FACT Division 1 Certificate download
22 Adidas 2011 FACT Division 1 Certificate download
23 Adidas 2013 FACT Division 1 Certificate download