Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Toàn bộ quy trình sử dụng máy tính không chế quy trình tự động hóa

 

Sản phẩm nhựa hóa TPU(Thermoplastic Polyurethanes) có các đặc tính như tính dẻo cao, cường độ máy móc cao, chịu tính dầu, chịu hóa chất, chịu quá trình thủy phân, tính thích ứng sinh học và tính kháng khuẩn, v.v… Thích hợp sử dụng cho công dụng tiêm, thổi màng, ứng dụng vật liệu giày thể thao cùng với ép phun. Dòng sản phẩm ISOTHANE TPU được nghiên cứu phát triển sản xuất bởi Nhựa Đại Đông phù hợp với chính sách sản phẩm hóa học của EU (quy định REACH).

Ứng dụng